The future of digitalisation in job matching: download de presentatie
| | |

The future of digitalisation in job matching: download de presentatie

Vrijdag 21 juni 2019 vond het evenement The future of digitalisation in job matching plaats waar het project SMART LMI voor het eerst aan het publiek werd voorgesteld. SMART LMI is een project van de EC Erasmus+ en staat voor “Skills Matching And Real Time Labour Market Information”. Het doel van dit project is het…

WES werkt aan de opmaak van het business plan voor ‘Bezoekerscentrum’ Het Steen
| | | | |

WES werkt aan de opmaak van het business plan voor ‘Bezoekerscentrum’ Het Steen

Het Steen dateert oorspronkelijk uit de 13de eeuw en is het oudste nog overblijvende gebouw van Antwerpen. Het Steen wordt vanaf de start van het toeristisch seizoen 2021 de nieuwe thuisbasis van Visit Antwerpen en biedt onderdak aan een cruiseterminal, een interactief belevingsparcours en een bezoekersonthaal.   De opdracht voor het team Rebel – WES…

Waar is er een toilet?
| | | |

Waar is er een toilet?

“Mama, ik moet pipi doen!” Te pas en te onpas moeten ouders op zoek naar een plaats waar ze met kinderen terecht kunnen voor een plaspauze, waar ze op dat ogenblik ook zijn. En niet enkel ouders voor hun kinderen. Voor eenieder geldt dat toiletbezoek een primaire behoefte is, net zoals eten en drinken. Een…

Regio Waas & Dender als MICE-bestemming?
| | | |

Regio Waas & Dender als MICE-bestemming?

  In opdracht van het streekoverleg Waas & Dender onderzocht WES samen met Konsultra welke kansen en mogelijkheden er voor de regio Waas & Dender binnen de MICE-markt zijn en welke acties de regio dient te ondernemen om zich als MICE-bestemming op de kaart te zetten. In een boeiend rapport kon de regio Waas &…

WES werkt aan integraal handelsvestigingsbeleid in Leuven, Gent en Antwerpen
| | |

WES werkt aan integraal handelsvestigingsbeleid in Leuven, Gent en Antwerpen

De laatste jaren is het voeren van een kernversterkend en evenwichtig detailhandelsbeleid voor vele Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke beleidsprioriteit geworden. Zo ook voor de stad Leuven, Gent en Antwerpen. Een bloeiende detailhandel en horeca bepalen immers mee de uitstraling van een stad.  Door nieuwe ontwikkelingen en trends in de omgeving en een belangrijke…

Hoe zit het met de openbare markten in Oost-Vlaanderen?
| | | |

Hoe zit het met de openbare markten in Oost-Vlaanderen?

De openbare markt is nog steeds de plaats waar een deel van de bevolking zijn aankopen doet. In een veranderende wereld waar het aankoopgedrag van consumenten steeds wijzigt, moet ook de openbare markt zich gaan aanpassen. Dit is de afgelopen jaren niet voldoende gebeurd. Er zijn nog heel wat opportuniteiten waar de markt kan op…

Behoefteonderzoek naar diensten, kantoren & bedrijven

Behoefteonderzoek naar diensten, kantoren & bedrijven

In opdracht van het ontwerp- en adviesbureau Context_Stedenbouw heeft wes research & strategy een onderzoek verricht naar de behoeften aan diensten, kantoren en bedrijvigheid in een gemeente. De gemeente heeft voor een plangebied gelegen nabij een afrittencomplex een initiatief genomen voor de opmaak van een ontwerp-RUP. Dit RUP dient het natuurgebied te herbestemmen naar bedrijvigheid….

Analyse knelpuntberoepen in provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland
| |

Analyse knelpuntberoepen in provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland

Scholen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland weten niet hoe de opleidingen voor de derde graad ‘verzorging’ en ‘lasser’, twee knelpuntberoepen, aan de andere kant van de grens georganiseerd worden. Dat blijkt uit de studie ‘Analyse competenties knelpuntberoepen’ van wes research & strategy die werd uitgevoerd in opdracht van de vakgroep Onderwijs binnen…

West-Vlaanderen groeit – ambitie 2013

West-Vlaanderen groeit – ambitie 2013

Vijf sterke toekomstvisies Vijf concrete toekomstwerven De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld. In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding…