Behoefteonderzoek naar diensten, kantoren & bedrijven

In opdracht van het ontwerp- en adviesbureau Context_Stedenbouw heeft wes research & strategy een onderzoek verricht naar de behoeften aan diensten, kantoren en bedrijvigheid in een gemeente.

De gemeente heeft voor een plangebied gelegen nabij een afrittencomplex een initiatief genomen voor de opmaak van een ontwerp-RUP. Dit RUP dient het natuurgebied te herbestemmen naar bedrijvigheid. De Provincie wenst in dit kader een duidelijke motivatie en onderzoek naar de behoeften inzake de invulling van dit terrein. Binnen deze context hebben we een onderzoek verricht naar de lokale noden inzake diensten, kantoren en bedrijvigheid.

Bent u ook betrokken bij de ontwikkeling van een terrein en wenst u een onderzoek naar de marktmatige haalbaarheid of een programmatisch onderzoek, contacteer dan Pascal Steenland (050 36 71 47 of pascal.steeland@wes.be).

Similar Posts