Haalbaarheids- & Behoefteonderzoek

Heldere inzichten voor elke beslissing

Met de juiste inzichten en informatie kan een bedrijf of overheid betere beslissingen maken. Het inschatten van risico’s en identificeren van kansen is cruciaal om de juiste beleidskeuzes te maken.

DataD haalt voor jou de nodige inzichten en informatie uit nauwkeurig haalbaarheids- en behoeftenonderzoek.

BEPERK RISICO’S BIJ INVESTERINGSPLANNEN

Je wilt zekerheid over de doelgerichtheid en efficiëntie van jouw investeringsplannen en je wilt mogelijkheden identificeren en benutten om risico’s te beperken.

We leveren inzichten omtrent de marktvraag, prijszetting, omzetpotentieel, etc. zodat we een expansiestrategie of investeringsproject kunnen uitschrijven en het risico kunnen beperken.

Wil je de juiste inzichten bij je besluitvorming?

Stel uw vraag aan onze experts. We helpen u graag verder.

WIJ GEVEN INZICHTEN IN JOUW TOEKOMSTPLANNEN

Een bedrijf overnemen?

Schakel DataD in om een helder beeld te krijgen van het imago en reputatie van het over te nemen bedrijf. Naast een juridische due diligence is een market due diligence meer dan waardevol bij bedrijfsovername. Je koopt toch niet graag een kat in een zak?

Een nieuwe vestiging openen?

DataD heeft modellen ter beschikking om op basis van bevolkingsgegevens, koopkracht en concurrentie een inschatting te maken van het potentieel. Deze methodiek laat je ook toe jouw netwerk van verkooppunten te optimaliseren. We doen dit in diverse sectoren zoals voeding, kleding, sportinfrastructuur, …

Andere toekomstplannen?

Wij zijn jouw partner voor alle haalbaarheidsonderzoeken en behoeftenonderzoeken. We onderzoeken, berekenen en analyseren de haalbaarheid van je plannen.

ONONTGONNEN TERREIN IN KAART BRENGEN

Samen vinden we interessante mogelijkheden voor jouw organisatie. We bekijken hoe je deze mogelijkheden het best verzilvert aan de hand van grondig onderzoek en analyse.

Enkele referenties