Over DataD

Dynamic research & strategy

Onze missie

DataD gelooft dat er in een dynamisch veranderende wereld kansen ontstaan voor bedrijven en overheden.

DataD begeleidt je in jouw strategische zoektocht om deze kansen te identificeren en om te zetten in resultaten via een wendbare en dynamische organisatie.

Onze visie

Samen met onze klanten en partners werken we op maat aan bedrijfsgroei en economische ontwikkeling. We zorgen voor nieuwe inzichten op basis van zeer gericht onderzoek. We helpen bij het maken van strategisch onderbouwde keuzes. We begeleiden je bij de implementatie.

POWERED BY CITYD-WES GROUP

DataD is deel van een groter geheel: CityD-WES Group. Waar nodig kunnen we beroep doen op extra expertise en capaciteit voor jouw project.

CityD-WES Group logo

WAAROM HEBBEN WIJ MEER IMPACT?

Objectiviteit en helikopterperspectief

Dankzij marktonderzoek en doorlichting van jouw organisatie verkrijgen we objectief inzicht in de huidige en toekomstige marktsituatie, inclusief de sterktes en zwaktes van je organisatie om op kansen en bedreigingen in te spelen. We vliegen het project aan vanuit een brede blik op het volledige ecosysteem. Hierdoor wordt het makkelijker om de juiste richting te bepalen.

Feiten en cijfers

Buikgevoel wordt aangevuld door feiten en cijfers. We zijn geen consultants die de wijsheid in hun mouw hebben zitten, maar we creëren wel inzichten in het maken van onderbouwde keuzes.

Customer centricity en onderscheidend vermogen

Jouw (potentiële) klant staat centraal in de strategieontwikkeling. Je verhoogt de toegevoegde waarde voor jouw klant en kunt je beter onderscheiden van je concurrenten.

Co-creatie en draagvlak

Jouw bedrijf en stakeholders worden actief betrokken in het uitstippelen van de richting. Dit draagvlak zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan waardoor de implementatie gemakkelijker en sneller kan gebeuren.

Beproefde DataD-toolbox

Deze toolbox laat ons toe om sneller tot objectief inzicht te komen en resultaten neer te zetten.

Hoge betrokkenheid van DataD

Daar waar andere bureaus stoppen, gaat DataD verder. Via een uitgesproken betrokkenheid faciliteren we samen met jou ook de implementatie via coaching, planning en projectmanagement

Versterken bestaande competenties van jouw organisatie

We halen het beste uit jouw mensen en jouw organisatie.

Overleg met onze experts

Lijken onze diensten je interessant en wil je kennismaken?
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden met onze experts.