Labo XX Werk

Labo XX (spreek uit: ‘Labo twintig’) is het project waarmee de stad Antwerpen haar 20ste-eeuwse gordel beter wil leren kennen en vernieuwen. De 20ste-eeuwse gordel van de stad omvat het stedelijk grondgebied buiten de Ring en Singel. Bij de vernieuwing van deze gebieden wil de stad Antwerpen alle kansen benutten om de werkgelegenheid versterken ook voor kortgeschoolde inwoners. Als vervolg op Labo XX richt het project Labo XX Werk zich daarom expliciet op de vernieuwing en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste-eeuwse gordel.

wes research & strategy werkt samen met BUUR en Connect & Transform aan het ontwikkelen van deze vernieuwende visie.  Resultaten worden verwacht tegen eind 2015.

Labo XX Werk komt aan bod op het ISOCARP congres ‘Cities save the world. Let’s reinvent planning’ met onder meer workshops in Antwerpen op 19 & 20 oktober 2015. http://isocarp.org/

Similar Posts