Kom uit je schelp!

Oostende wil weten wat de inwoners vinden van hun stad. Welke toekomst zien zij voor de stad? Wat zouden zij veranderen? Oostende vroeg aan CIBE en wes research & strategy om een brede campagne te ontwikkelen om zoveel mogelijk Oostendenaars hierbij te betrekken.

Onder de noemer Kom uit je schelp ging het grootse participatietraject van start in mei. In een eerste fase werden de meningen van zoveel mogelijk inwoners verzameld via straatgesprekken, wijkraden, adviesraden, een online platform enzovoort. Uit de resultaten van deze inventarisatiefase distilleerden we thema’s die de Oostendenaar aanbelangen. Op basis hiervan stelden we een schriftelijke enquête op die elke inwoner van 16 jaar en ouder begin oktober in de bus kreeg. De enquête kon online ingevuld worden of schriftelijk ingediend worden op verschillende locaties.

De resultaten van deze enquête zullen worden verwerkt tot een twintigtal grotere toekomstprojecten voor Oostende. Over deze grote projecten zal de Oostendenaar in het najaar van 2017 tijdens een heuse stembusgang zijn stem kunnen uitbrengen. De stad engageert zich om de vijf meest gekozen projecten ook effectief uit te voeren. Daarnaast zal de in dit traject vergaarde kennis een belangrijke leidraad zijn voor het beleid van de komende jaren.

Voor meer informatie over dit project of bevolkingsbevragingen, kan u terecht bij Pieter Vanleenhove, 050/36.71.35, pieter.vanleenhove@wes.be

Similar Posts