Waar is er een toilet?

“Mama, ik moet pipi doen!” Te pas en te onpas moeten ouders op zoek naar een plaats waar ze met kinderen terecht kunnen voor een plaspauze, waar ze op dat ogenblik ook zijn. En niet enkel ouders voor hun kinderen. Voor eenieder geldt dat toiletbezoek een primaire behoefte is, net zoals eten en drinken. Een stad of gemeente die hieraan tegemoet komt door publiek sanitair aan te bieden is aangenaam om in te vertoeven. Een goed aanbod aan verzorgde openbare toiletten zorgt er tevens voor dat bezoekers langer in uw stad zullen verblijven.

Gent wil een stad zijn waar alle Gentenaars zich thuis voelen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of geaardheid. Bovendien gaat Gent voor een slimme en duurzame groei van het toerisme in de stad. Gastvrijheid met andere woorden voor eigen inwoners én voor bezoekers, ook voor wie specifieke noden heeft. Het aanbieden van voldoende kwalitatief publiek sanitair is een basisonderdeel van deze gastvrijheid. Om te weten hoe Gent moet omgaan met het aanbod van publiek sanitair werd aan WES de opdracht gegeven om een beleidsplan uit te werken voor dit onderwerp.

Het huidige aanbod aan toiletten werd op kaart gezet. Om een open blik te houden werden voorbeelden  van aanpak in andere steden en gemeenten in binnen- en buitenland bekeken naar inspirerende ideeën. Gebruikers en stakeholders werden betrokken voor een evaluatie en mogelijkheden en wensen naar de toekomst. Op basis van al deze bevindingen werden strategische krachtlijnen vastgelegd voor het aanbod aan publiek sanitair in de stad Gent. Deze werden verder uitgewerkt in concrete acties op het vlak van organisatie, spreiding, type aanbod en communicatie waar de stad mee aan de slag kan.

Ook geïnteresseerd om het aanbod van publiek sanitair in uw stad of gemeente te optimaliseren? Contacteer ons!

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts