SD Worx houdt de vinger aan de pols dankzij WES

Als je weet wat er leeft bij je klanten, in je (niche)markt of inzicht hebt in de trends en ontwikkelingen binnen jouw sector, dan ben je klaar voor de toekomst. Dat heeft ook HR-dienstverlener SD Worx begrepen. Aan de hand van een doorlopende periodieke bevraging van een ruim aantal kmo’s meet WES de belangrijkste trends qua personeel en tewerkstelling.

Door de bijna 10-jarige samenwerking met WES is SD Worx in staat een betrouwbare barometer op te stellen met betrekking tot de aanwervingsintenties in België. Een kleine duizendtal Belgische kmo’s vult deze driemaandelijkse vragenlijst in, wat betrouwbare cijfers oplevert op gewestniveau, in functie van de bedrijfsgrootte, enz.

SD Worx levert dienstverlening omtrent personeelstewerkstelling en alles wat te maken heeft met payroll- en hr-oplossingen. Als HR-expert is het belangrijk om te weten wat er leeft bij de kmo’s. Met welke problemen worden ze vaak geconfronteerd? Op welke dienstverlening rekenen de kmo’s het meest? Welke opportuniteiten of bedreigingen zien zij in de huidige economische situatie? SD Worx wil kort op de bal spelen en probeert daarom dicht bij de kmo-bedrijfsleiders te staan.

WES ondersteunt SD Worx om meer inzicht te verwerven. Op kwartaalbasis wordt een vragenlijst opgesteld met telkens een vast, weerkerend aantal vragen en een variabel gedeelte om meer inzicht te krijgen in actuele maatschappelijke thema’s of andere hete hangijzers waarmee kmo-bedrijfsleiders en personeelsverantwoordelijken geconfronteerd worden. Op die manier verstevigt SD Worx zijn positie als kenniscentrum op vlak van personeelstewerkstelling in ons land.

Wens je ook meer inzicht in de kwesties waar jouw klanten, leveranciers… mee kampen waardoor je jouw positie kan  versterken? WES kan je hierbij zeker helpen. Voor meer informatie, contacteer ons via onderstaand formulier.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts