Toerisme Vlaanderen en toegankelijkheid

In het kader van haar opdracht investeert Toerisme Vlaanderen samen met vele partners in de ontwikkeling van een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch product in Vlaanderen. Een product dat toegankelijk is voor mensen met een beperking en/of zorgnood. Toerisme Vlaanderen zette hiervoor in het verleden een waaier aan instrumenten in: subsidies en investeringen, doorlichtingen en labeling, het verspreiden van informatie, opleidings- en sensibiseringstrajecten, promotie van toegankelijk Vlaanderen, enzovoort.

 

20 jaar na de start van de toegankelijkheidswerking maakt WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen een evaluatie van de verschillende processen van de bestaande instrumenten die het beleid rond toegankelijkheid en zorg ondersteunen.

 

Met behulp van het ‘schildpaddiagram’ brengen we alle elementen in beeld zodat we per proces weten hoe het verloopt. Zo komen we onder andere te weten wat de start van het proces markeert, wie erbij is betrokken, welke middelen (budget) worden ingezet, welke output wordt gegenereerd,….

 

 

Het doel van deze procesanalyse is om het instrumentarium te evalueren en (indien nodig) te optimaliseren. In een bondig rapport wordt samengevat hoe de processen verlopen, wat goed loopt en waar verduidelijking nodig is, verbetering mogelijk is of aanpassingen kunnen gebeuren.

 

Wil jij ook weten hoe de processen in jouw organisatie verlopen? Waar er verbeteringen kunnen gebeuren en hoe die moeten worden uitgevoerd? Contacteer ons!

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts