Belgen staan achter het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes

Uit de WES-Consumeter blijkt dat 64,7% van de volwassen Belgen de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes in de gemeente Bredene een schitterend idee vinden. Iedere stad of gemeente kan voor hen dit voorbeeld volgen. Vooral de inwoners van Wallonië (72,9%) zijn dit idee genegen, de inwoners van Brussel (67,7%) en Vlaanderen (59,6%) zijn net iets minder enthousiast.

Voorts vindt 23,1% van de Belgen dat statiegeld enkel kan ingevoerd worden mits dit ondersteund wordt via een globaal plan vanuit de federale regering. 12,2% van de volwassen Belgen vindt dat het invoeren van statiegeld geen oplossing biedt en dus geen zin heeft om het sluikstorten tegen te gaan.

We merken geen grote verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën binnen de steekproef.

In de gemeente Bredene liggen enkele scenario’s op tafel om concreet het statiegeld in te voeren. Bijna 2/3 van de Belgen, 65,5%, is het scenario genegen waarin een beloningssysteem wordt ingevoerd waarbij iedereen 5 eurocent krijgt per blikje of flesje dat ze binnenbrengen op een inzamelpunt. 25,4% is voorstander van een volledig lokaal statiegeldsysteem. In dit scenario wordt op alle plastic flesjes en blikjes die binnen de gemeentegrenzen worden verkocht statiegeld geheven. Elke verpakking wordt daarbij voorzien van een sticker met een unieke barcode. Iedere verkoper van de dranken is verantwoordelijk voor het aanschaffen van de stickers bij een “statiegeld-bankkantoor”, voor het aanbrengen van de stickers en voor de terugname van gestickerde verpakkingen en de terugbetaling.

9,0% van de Belgen zou kiezen voor het derde mogelijke scenario waarin geselecteerde verenigingen of sportclubs 5 eurocent krijgen per blikje of flesje dat ze binnenbrengen op een inzamelpunt.

 

Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderdeel of indien u ook een vraag wilt stellen in onze Consumeter, kan u steeds WES contacteren.

 

[contact-form-7 id=”1055″ title=”WES contactformulier”]

Similar Posts