Maakbaarheid van leiderschap en (on)zin van leiderschapstraining

Wat is leiderschap?
We vertrekken van de aanname dat leiderschap een plichtsbesef is dat ervoor zorgt dat iemand aangeleerde vaardigheden en wetenschappelijke kennis inzet ter verbetering van de organisatie (of maatschappij).

Waar komt de behoefte aan leiderschap vandaan?
De vraag naar leiders komt voort uit een verlangen dat iemand anders oplossingen kent voor problemen waar een individu of een groep mensen mee geconfronteerd wordt. M.a.w. leiderschap is een adequate reactie op gedrag gekenmerkt door beperkt zelfvertrouwen en / of gebrek aan perspectief. Zo komt het dat men met lovende woorden spreekt over visionaire leiders. Dit zijn mensen die een scherp beeld kunnen tekenen van hoe de toekomst voor de organisatie eruit ziet en vertrouwen kunnen induceren om dit toekomstbeeld te bereiken.

Wat is situationeel leiderschap?
Het succes van leiderschap is niet alleen afhankelijk van het plichtsbesef van het individu. De situatie (heerst er voldoende vertrouwen en veiligheid) en de context (complexiteit van het probleem) spelen ook een belangrijke rol. Elke combinatie van individu, situatie en context vraagt om een andere leiderschapsstijl. We spreken hier over adequaat situationeel leiderschap dat gekenmerkt wordt door een grote wendbaarheid van het individu dat z’n eigen capaciteiten onderkent en afstemt op de situatie en context.

Verbinding neemt de plaats in van leiderschap
We merken dat wendbare (situationele) leiders veel energie induceren bij anderen. Deze leiders slagen erin een bedrijfscultuur van veiligheid en vertrouwen te creëren. Zij zorgen ervoor dat medewerkers ruimte ervaren; dat de werkdruk afneemt; dat verbeelding en creativiteit worden aangewakkerd. De wendbare, transformationele manager creëert verbinding tussen medewerkers onderling, klanten, leveranciers en stakeholders. Het grote verschil met leiderschap is dat verbinding uitgaat van gelijkwaardigheid, terwijl leiderschap gebaseerd is op ongelijkwaardigheid.

Zelfkennis is het begin van verbinding
Al te vaak besteden managers te veel aandacht aan aandeelhouders, concurrenten, klanten of de raad van bestuur… en te weinig aan zichzelf. Een wendbare, transformationele leider kent zijn eigen valkuilen en beperkingen. Hij laat toe dat anderen hem aanvullen in de aspecten waar hij minder bekwaam in is. Hij gaat bewust op zoek naar informatie. Hij luistert. Hij onderzoekt zichzelf, maar heeft ook oog voor zijn omgeving en ziet wat anderen nodig hebben. Hiervoor zijn oprechte interesse en aandacht voor anderen cruciaal.

(On)zin van leiderschapstraining
De wendbare leider is niet maakbaar; er bestaat ook geen standaardrecept of beproefde leermethode voor leiderschap… en toch biedt WES Research & Strategy een leiderschap leertraject aan. Bij WES gaat het om trajecten waarbij individuen zichzelf leren kennen doorheen de andere. Daartoe maken we gebruik van een simulatiespel waar voorkeursgedrag blijkt en waar ruimte is om te experimenteren. Voorts reiken we beproefde technieken aan om verbinding te creëren en zinvol werk te genereren dat van toegevoegde waarde is voor alle betrokkenen. Tenslotte wordt alles transparant gemaakt in een persoonlijke ontwikkelplan waarbij de kandidaat transformationele leider begeleid wordt en op regelmatige basis feedback krijgt.

Leiderschap kan je niet leren; je kan wel bewust worden van je voorkeursgedrag en hoe effectief dit gedrag is voor het genereren van verbinding gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en perspectief; bovendien kan je met een beetje ambitie en hulp groeien.

Wil je het gesprek aangaan over leiderschap, training, verbinding of andere succesfactoren van organisaties, contacteer dan WES.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts