Lidl bouwt een sterk werkgeversimago uit dankzij WES

In een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om een goed werkgeversmerk te ontwikkelen. Zo garandeer je voldoende kandidaten en instroom bij vacatures. Een sterk werkgeversmerk draagt niet enkel bij tot behoud van sterke profielen, maar speelt ook een hele belangrijke rol in het aantrekken ervan. WES kan jou – al dan niet samen met jouw gebruikelijke communicatiepartner – helpen bij het uitbouwen en monitoren van jouw werkgeversmerk. Hiervoor wordt meestal op basis van de bedrijfsidentiteit een Employer Value Proposition (EVP) uitgetekend.

Deze EVP omvat het geheel aan waarden en kenmerken waarmee een werkgever zich wenst te profileren. Zo’n EVP is meestal gebaseerd op enkele pijlers zoals werksfeer, visie en identiteit, doorgroeimogelijkheden, leiderschap, verloning en balans werk-privé. Op basis van de EVP wordt een monitorsysteem opgezet om jouw werkgeversimago te meten bij jouw doelgroepen, zijnde potentiële werknemers. Dit levert inzicht in het belang van de verschillende deelelementen van uw EVP voor toekomstige werknemers en de score die jouw bedrijf krijgt op deze deelelementen. De resultaten en EVP vormen samen de basis van een communicatiecampagne die door jouw communicatiepartner vanuit een creatieve invalshoek wordt opgesteld. Hierdoor ben jij zeker dat de juiste snaren worden geraakt. Je dacht bijvoorbeeld dat internationale doorgroeimogelijkheden belangrijk zijn voor jouw potentiële werknemers, terwijl zij hier anders over denken. Dit leidt ertoe dat deze elementen van de EVP worden versterkt en uitgespeeld die voor jouw doelgroep belangrijk zijn, maar die ook met de nodige geloofwaardigheid kunnen gebracht worden. Met concrete rekruteringscampagnes en PR wordt de relevante EVP ten volle uitgespeeld op een geloofwaardige manier. Jaarlijks zorgt een herhaalmeting ervoor dat we de evolutie in jouw werkgeversmerk op de voet kunnen volgen en bijsturen.

WES heeft al voor het vierde jaar op rij het werkgeversimago van Lidl gemeten. De retailsector wordt doorgaans door potentiële werknemers als een minder aantrekkelijke werkgever beschouwd. Om dit te counteren en om voldoende talent te kunnen rekruteren, werkt Lidl aan een sterke werkgeverscampagne. Door de evolutie in de perceptie van de aantrekkelijkheid van Lidl als werkgever, inclusief deelelementen zoals werksfeer, verloning, … te meten bij potentiële werknemers is Lidl in staat om kort op de bal te spelen en deze zaken te beklemtonen die de potentiële werknemers belangrijk vinden. Uit de voorbije metingen blijkt een evolutie van het belang van factoren zoals doorgroeimogelijkheden en werk-privébalans, maar ook van de mate waarin ze terug te vinden zijn bij Lidl.

Wenst jouw bedrijf of organisatie te werken aan een sterk werkgeversmerk en wil jij daarom een meting van jouw werkgeversimago laten uitvoeren, contacteer dan Pascal Steeland (pascal.steeland@wes.be of 050 36 71 47) van WES voor een vrijblijvend gesprek.

Similar Posts