85% van de bouwlustige Belgen wil écht duurzamer wonen, als ze het tenminste kunnen betalen

Discussiëren over klimaat en informeren over renovatiepremies en besparingspotentieel helpt

 

– De bezorgdheid rond de klimaatopwarming vertaalt zich meer dan ooit in de manier waarop de Belg gaat wonen. Ruim 8 op de 10 zegt duurzaam en energiezuinig wonen belangrijk te vinden.

– Iets meer dan 1 op de 10 wil er nog altijd niet van weten. Niet uit ‘slechte wil’, maar omdat het te diep in de portefeuille snijdt.

– Om diezelfde reden zegt 56% van de Belgen nog steeds “liever” een bestaande woning te kopen dan een nieuwe woning te bouwen.

– En al even opmerkelijk: meer dan de helft van de Belgen (61%) erkent dat er compacter en hoger gebouwd moet worden om het “leefbaar” te houden. Alleen: liever niet in zijn voor- of achtertuin.

– Dat alles blijkt uit nieuwe cijfers van de Real Estate Trust Barometer, een jaarlijks onderzoek bij 1.500 Belgen dat in kaart werd gebracht door PR-bureau Bereal, gespecialiseerd in wonen en vastgoed, en adviesbureau WES.

Al maanden trekken duizenden klimaatbetogers elke week de straat op voor een beter klimaatbeleid. Opvallend genoeg dringt diezelfde bewustwording ook door bij de Belg en z’n baksteen. Ruim 8 op de 10 Belgen (85%) zijn zo bereid in de buidel te tasten om duurzamer en energiezuiniger te gaan wonen. Maar even opmerkelijk: hoewel de impact van duurzaam wonen al bij velen is doorgedrongen, vindt nog altijd 1 op de 10 Belgen – oftewel zo’n 15 procent – energiezuinig wonen nog steeds niet belangrijk. Of genuanceerder: ze vinden het misschien wel belangrijk, maar budgettair is het niet bediscussieerbaar.Als er iets de ecologische inspanningen in de weg zit, dan is het volgens de Real Estate Trust Barometer meer dan eens het financiële. Zij die in het onderzoek aangeven energiezuinig wonen niet belangrijk te vinden, geven steevast de hogere kostprijs van duurzaam wonen als belangrijkste reden aan. 84% van zij die er allemaal geen belang aan hechten, geeft trouwens ook aan dat er veel te weinig werk wordt gemaakt van betaalbaar wonen.

“De Belg heeft duidelijk oren naar duurzaam wonen. Deels om klimaatredenen, maar zeker ook omdat het gewoon financieel loont op lange termijn. Alleen: heel wat van die extra investering zijn voor vele Belgen budgettair moeilijk haalbaar. Zeker op het moment van de aankoop van hun pand. In dat opzicht is het aan de overheid en de sector om nog meer en beter te informeren over eventuele renovatiekosten, over mogelijke premies, besparingspotentieel en energieleningen.” Dajo Hermans, managing director Bereal

Alles voor de leefbaarheid, maar niet in de achtertuin

De Real Estate Trust Barometer toont bovendien ook aan dat meer dan de helft van de Belgen – 56 procent om precies te zijn – nog steeds “liever” een bestaande woning koopt dan een nieuwe woning te bouwen. De redenen hiervoor zijn eveneens niet ver te zoeken: de mogelijkheid om de kostprijs van de renovatie te spreiden over de tijd en de iets lagere aankoopprijs. De lagere registratierechten en het BTW-tarief van 6% bij de aankoop en renovatie van een bestaande woning (tegenover 21% bij nieuwbouw) wegen ook zwaar door in het beslissingsproces tussen de aankoop van bestaand vastgoed en nieuwbouw.

En al even opmerkelijk: meer dan de helft van de Belgen (61%) erkent dat er compacter en hoger gebouwd moet worden in de stads- en dorpskernen als we het allemaal nog “leefbaar” willen houden. Ook hier speelt dus het morele effect. Tenminste, zolang het niet teveel op onze eigen persoon weegt: 54% ziet compacter en hoger bouwen liever niet in zijn voor- of achtertuin gebeuren.

“Almaar meer mensen kunnen zich vinden in het discours van de Vlaamse bouwmeester. Tot het te dichtbij komt en men er zich persoonlijk aan moet aanpassen. Dan wordt het allemaal iets gecompliceerder. Daarom blijft het belangrijk dat vastgoedspelers én lokale overheden, binnen de regels van het spel, samenwerken en de betrokken buurt nog véél beter en sneller informeren.”  Dajo Hermans, Bereal & Pascal Steeland, WES.

Vertrouwen in vastgoedsector blijft stabiel

De Real Estate Trust Barometer buigt zich ook over de reputatie van de vastgoedsector en haar professionals. Wat we daarbij zien, is dat het vertrouwen minimaal gedaald tegenover het jaar voordien. Meer dan de helft van de Belgen (53%) heeft qua perceptie nog steeds het meeste vertrouwen in de notaris. Net als de vorige peiling volgen de architect en de landmeter op plaats twee en drie. Voor het eerst werd ook gepeild naar het imago van de syndicus. Meer dan 1 op 4 Belgen (27%) blijkt echt positief te staan tegenover de beheerder van hun mede-eigendommen.

Immobiliënmakelaars worstelen nog steeds met hun imago, net als de projectontwikkelaars. Slechts één op drie Belgen heeft een redelijk tot sterk vertrouwen in hen.

“De hele vastgoedsector worstelt al jaren met een moeilijk imago, al verbetert het mondjesmaat. Perceptie verander je niet zomaar, je moet er constant aan blijven werken. Daarom is het zo belangrijk dat vastgoedspelers hun aanwezige expertise blijven delen en alle relevante stakeholders blijven informeren.” Pascal Steeland, WES

 

Het overzicht in bijlage geeft een gedetailleerder zicht op de jongste resultaten van de Real Estate Trust Barometer. Vul het onderstaande formulier in om het rapport te downloaden.

[goal id=”6085″]

De Real Estate Trust Barometer is een representatief onderzoek, waarbij jaarlijks gepeild wordt naar het imago van de vastgoedsector en naar het vertrouwen van de Belgen in de markt. Bereal, een communicatiebureau gespecialiseerd in vastgoed, en WES, een marktonderzoeks- en adviesbureau, ondervroegen zo vorig jaar een representatief staal van 1.500 Belgen, verspreid over heel het land.

 

Similar Posts