Haalbaarheidsstudie Pladijs

WES heeft, in samenwerking met Sea Matters, een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de verwerking van pladijs in België. Meer dan 80% van de lokaal aangelande pladijs in België wordt door Nederlandse bedrijven opgekocht. Dit project zocht naar economisch haalbare mogelijkheden voor de lokale verwerking van pladijs, door creatie van een meerwaarde voor de visverwerkende industrie.

Plaice2BE

De aanvoer van de Belgische visserijsector laat zich kenmerken door een groot volume aan pladijs, waarvan slechts een beperkt deel lokaal wordt verwerkt. Het project Plaice2BE brengt de mogelijkheden in kaart om economisch toegevoegde waarde te creëren op de aangevoerde pladijs. Het omvat een analyse van de pladijsmarkt, een economisch haalbaarheidsonderzoek om in te schatten welke vorm van lokale verwerking het best gebruikmaakt van lokaal aangevoerde pladijs en een onderzoek naar innovatieve verwerkingsmogelijkheden.

Pladijsmarkt

Uit de marktstudie blijkt dat slechts 17% van de Belgische aanvoer opgekocht wordt door Belgische bedrijven. Deze bedrijven kiezen voor de grote sorteringen (categorieën 0, 1, 2), fileren handmatig en zijn voornamelijk gericht op de lokale versmarkt en horeca. De overige 83% van het totale volume wordt opgekocht door Nederlandse kopers voor verwerking in gespecialiseerde geautomatiseerde fileerbedrijven. Hierbij gaat het over de kleine sorteringen van pladijs (categorieën 3 en 4). Van daaruit worden de producten als halffabricaten of als afgewerkte producten geëxporteerd.
Een deel van dit grote volume pladijs zou potentieel lokaal verwerkt kunnen worden indien een geschikt verwerkingsproces en eindproduct gevonden worden.

Economische haalbaarheidsanalyse

Binnen dit onderzoek werden vier scenario’s geïdentificeerd en onderling vergeleken om tot de meest geschikte vorm van lokale visverwerking te komen. Hierbij gaat het over:
A. Northsea Heroes – De ontwikkeling van hoogwaardige producten op basis van pladijs visvlees en andere vissoorten
B. Rebelge – De productie van een gamma aan lokaal aangelande seizoensproducten die een duidelijk verhaal vertellen over de afkomst van de pladijs
C. Rook & Roll – Het rookproces toepassen op pladijs
D. Fileercentrum 2.0 – Het geautomatiseerd fileren van grote volumes pladijs

Uit deze vier scenario’s werd Fileercentrum 2.0 gekozen om verder te laten onderzoeken via een economische haalbaarheidsanalyse. Dit scenario produceert een groot volume aan lokaal aangevoerde, half gefabriceerde pladijs die als basisgrondstof gebruikt kan worden door andere visverwerkende bedrijven.

Drie varianten van het Fileercentrum 2.0 werden financieel doorgerekend (breakeven omzet, contributie).
A. Start-up – Compleet nieuw bedrijf dat zich focust op het fileren en internationaal vermarkten van halffabricaten
B. Scale-up – Bestaand visverwerkend bedrijf brengt een gamma eindproducten op de markt
C. Grow-up business – Bedrijf dat diensten levert en fileert in opdracht van de klant die zelf de vis aankoopt

Van deze drie varianten heeft de scale-up het meeste kans op slagen doordat de scale-up de grootste marges en het laagste risico heeft. Bovendien is de kans groter dat er voldoende afzet gevonden kan worden. De andere varianten hebben onder bepaalde omstandigheden ook kans op slagen, maar de scale-up wordt als de meest realistische beschouwd.
Dit onderzoek biedt een inschatting van het break-even point van Fileercentrum 2.0. Voor verdere uitwerking van een businessplan zal verder onderzoek gevoerd moeten worden naar onder andere de risico’s, de competitie, de marktvraag en het vinden van afzet.

Interesse in meer details?

Contacteer WES of download de onderstaande rapporten door het formulier in te vullen.

Eindrapport

[goal id=”5337″]

Folder

[goal id=”5341″]

Presentatie slotevent

[goal id=”5342″]

Similar Posts