Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Onderzoek naar behoeften inzake sportinfrastructuur, ontwikkelen van een strategische visie en aanreiken van beleidsaanbevelingen.

Dit onderzoek in opdracht van Sport Vlaanderen bestond uit diverse onderdelen. Enerzijds voerde WES een analyse uit van vraag en aanbod naar sportinfrastructuur vertrekkende van sporttakkenlijst, de sportdatabank, leden van sportclubs, bevraging gemeenten, demografische gegevens en sporttrends. Daarnaast schreef WES ook een visie en aanbevelingen.

Voor het onderzoek naar de vraag en het aanbod aan sportinfrastructuur werd enerzijds de bestaande situatie (AS IS) van (bovenlokale) sportinfrastructuur bekeken en anderzijds de behoeften en noden van de sector (TO BE). Er werd een instrument ontwikkeld waarmee men in de praktijk aan de slag kan en dat in een decreet kan verankerd worden. Vervolgens werden een visie en een beleidsadvies geformuleerd. Het geheel vormde een toetsingskader om toekomstige investeringsmogelijkheden (proactief) en subsidieaanvragen (reactief) af te toetsen.
Voor het aanbod aan (bovenlokale) sportinfrastructuur werd vertrokken vanuit de sporttakken die voorkomen op de sporttakkenlijst, aangevuld met trends die specifieke infrastructuur nodig hebben zoals bijvoorbeeld padel. Aan deze sporttakken werd een lijst van sportdisciplines en bijhorende sportinfrastructuur gekoppeld. De graad van bovenlokaliteit van de sportinfrastructuur werd vastgesteld aan de hand van een aantal criteria.
De behoefte aan sportinfrastructuur werd in kaart gebracht door middel van een bevraging bij steden en gemeenten. Het luik behoeften werd aangevuld met een projectie van het aantal gebruikers voor het jaar 2020, interviews afgenomen van negen experts, de geografische spreiding van
sportinfrastructuur (via over- en ondervertegenwoordiging) en de behoeften en wensen van de federaties (in kaart gebracht via een bevraging).

WES research & strategy heeft deze studie uitgevoerd samen met KU Leuven en het Mulier Instituut (sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut in Nederland) in opdracht van Sport Vlaanderen.

De managementsamenvatting, het rapport en het kaartenboek kan u downloaden via deze link.

Wenst u uw beleid beter af te stemmen op de kansen in een snel veranderende wereld? Contacteer Pascal Steeland, 050 36 71 36 of pascal.steeland@wes.be.

Similar Posts