Regio Waas & Dender als MICE-bestemming?

Feestzaal Kasteel van Laarne, foto aangeleverd door TripAdvisor.

 

In opdracht van het streekoverleg Waas & Dender onderzocht WES samen met Konsultra welke kansen en mogelijkheden er voor de regio Waas & Dender binnen de MICE-markt zijn en welke acties de regio dient te ondernemen om zich als MICE-bestemming op de kaart te zetten. In een boeiend rapport kon de regio Waas & Dender ontdekken hoe ze nu worden gepercipieerd, welke kansen ze kunnen benutten en via welke acties ze dit best aanpakken. Lees hieronder welke stappen WES ondernam.
(Foto: Feestzaal Kasteel van Laarne, foto aangeleverd door TripAdvisor.)

 

Wat is MICE?

MICE staat voor Meetings, Incentives, Congressen en Events. Dit soort zakentoerisme heeft een grote economische impact en draagt bij tot economische ontwikkeling, imago-opbouw en professionele ontwikkeling van inwoners en aanbod. MICE-deelnemers leren een regio kennen waardoor er een verhoogde kans is dat ze er nadien terugkomen als vijetijdstoerist. Tot slot draagt het MICE-toerisme vaak bij tot een betere spreiding van het toerismeseizoen.

In 2017 was het MICE-toerisme in Vlaanderen goed voor 15% van de overnachtingen (bron: Toerisme Vlaanderen). Als we weten dat een meerdaagse meetingdeelnemer in de kunststeden en Vlaamse regio’s gemiddeld € 234 per nacht bijdraagt aan de Vlaamse economie (bron: WES in opdracht van Toerisme Vlaanderen), dan komen we op een duizelingwekkende omzet van 1,11 miljard euro. Reden genoeg dus voor de regio Waas & Dender om het MICE-toerisme in hun regio te willen uitbreiden.

 

MICE in Waas & Dender

WES en Konsultra verzamelden de nodige informatie over de regio. Strategische beleidsplannen leverden inzicht in de structuur, cijfers en toekomstplannen van de regio. Stakeholders konden in interviews en online enquêtes hun mening over en advies voor de regio overmaken. Tenslotte werd de visie en het actieplan scherp gesteld via een brainstormsessie met zowel beleidsmakers als aanbieders van de regio.

Dit alles resulteerde in een SWOT-analyse, visie met kernwaarden en een actieplan.

 

De toekomst voor MICE in Waas & Dender

 

Visie

Een goede visie laat toe om als referentiekader/strategische beleidsfilter te fungeren. Het is als het ware de stip aan de horizon waar de regio naartoe werkt.

Een centrale doelstelling, kernwaarden en strategische keuzes maken allen deel uit van de visie.

De kernwaarden voor de regio kwamen overduidelijk naar voor uit de voorgaande stappen en zijn voor de regio: “centraal en bereikbaar”, “natuur (met nadruk op water) en erfgoed” en “originaliteit”. Deze karakteristieken maken de regio uniek en vormen de basis voor de positionering.

Met de strategische keuzes vertalen we de visie en bieden we een antwoord op de vragen:

– Welke producten bieden we aan?

– Welke marktsegmenten, doelgroepen en geografische markten willen we bewerken?

– Hoe dienen we ons te organiseren?

– Hoe dient ons beleid eruit te zien?

 

Acties

Zowel op vlak van organisatie, productontwikkeling als marketing en communicatie kan de regio Waas & Dender actie ondernemen. Een totaal van 25 acties werden uitgeschreven met mogelijke taken voor zowel de steden en gemeenten, MeetinGent en Oost-Vlaanderen, Voka, Unizo als voor de MICE-coördinator, een tot nu toe nog onbestaande functie.

 

De lokale besturen in de regio Waas & Dender gaan aan de slag met het rapport en zal de vele invalshoeken verder bekijken. Eventueel vervolgonderzoek kan zich vertalen in het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe locatie of de herbestemming van één van de vele bestaande pareltjes waarover de regio Waas & Dender nu al beschikt. Om de sales te boosten kan gedacht worden om samen te werken met een extern salesactivatiekantoor.

 

 

Wens je ook voor jouw regio, stad of gemeente een onderzoek uit te voeren naar kansen op vlak van MICE? Contacteer ons.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts