Wat denken de Belgen over de ketens?

Viermaal per jaar stuurt WES de Consumeter uit waarin vragen over uiteenlopende onderwerpen worden gesteld aan een representatieve steekproef van 1500 Belgen tussen de 18 en 74 jaar. In het najaar werden vragen gesteld hoe men denkt over verantwoord ondernemen van ketens.

 

Productie

50% van de Belgen gaat akkoord tot helemaal akkoord dat ketens hun leveranciers uitbuiten. Als we doorvragen of ze denken dat supermarkten de landbouwers uitbuiten gaat meer dan 64% akkoord. 56% van de Belgen gaat ook akkoord dat ketens hun producten niet op een rechtvaardige manier produceren. Vooral in Wallonië gaat men het sterkst akkoord met deze uitspraken.

Personeel

Ongeveer 60% van de Belgen zou niet meer gaan shoppen in een winkel wanneer hij of zij weet dat het personeel er niet goed wordt behandeld. In Brussel gaat men hiermee het sterkst akkoord, gevolgd door Wallonië en vervolgens Vlaanderen. Hoe ouder, hoe meer belang men hecht aan het goed behandelen van personeel.

Prijszetting

Als er wordt gevraagd of men denkt dat er eerlijke prijzen worden gevraagd, kan 32% geen antwoord geven. Het grootste aandeel (41%) gaat akkoord dat de ketens eerlijke prijzen vragen.

De resultaten kunnen worden vergeleken op niveau van leeftijd, geslacht, gewest, provincie, gezinssituatie, beroepssituatie en sociale klasse.

Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderdeel of indien u ook een vraag wilt stellen in onze Consumeter, kan u steeds WES contacteren (info@wes.be of 050 36 71 36).

 

Om het rapport te downloaden, vul het onderstaande formulier in.

[goal id=”5300″]

 

Similar Posts