Hoe zit het met de openbare markten in Oost-Vlaanderen?

De openbare markt is nog steeds de plaats waar een deel van de bevolking zijn aankopen doet. In een veranderende wereld waar het aankoopgedrag van consumenten steeds wijzigt, moet ook de openbare markt zich gaan aanpassen. Dit is de afgelopen jaren niet voldoende gebeurd. Er zijn nog heel wat opportuniteiten waar de markt kan op inspelen zoals de samenwerking met lokale handel en horeca. Of op het feit dat het basisaanbod uit kernen van de gemeenten wegvalt. Om op deze opportuniteiten in te spelen, heeft de Provincie Oost-Vlaanderen WES de opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de huidige stand van zaken omtrent de openbare markten in Oost-Vlaanderen en om op basis hiervan een visie en actieplan uit te werken.

Om tot een actieplan te komen, werd onze bekende Hink-Stap-Sprongmethodologie gebruikt.

In de eerste fase (hink) hebben we de huidige situatie in kaart gebracht via deels desk research en via enquêtes bij zowel 200 marktkramers als 400 marktbezoekers.

Om ook inzicht te krijgen op de relatie met de lokale handelaars en de horeca, organiseerde WES een visieworkshop. Tijdens deze workshop waren enkele ambtenaren van de dienst Economie aanwezig, enkele marktleiders en schepenen. Dit zorgde voor een interessant gesprek en een goede aanzet voor het opmaken van een SWOT-analyse.

In de tweede fase (stap) werd er een algemene visie uitgeschreven waarin de gewenste situatie van de openbare markt helder en duidelijk wordt beschreven. Op basis hiervan werden strategische doelstellingen opgemaakt:
– toegankelijkheid realiseren
– aanbod nastreven in functie van de consumentenbehoeften
– beleving en aangename winkelomgeving
– samenwerking met lokale handel en horeca versterken
– adequaat beleid door lokale besturen en provincie

In de derde fase (sprong) werden er actiepunten opgesteld om de strategische doelstellingen te kunnen bereiken. Iedere gemeente is anders. Daardoor hebben we gewerkt met een leidraad die elke gemeente in staat stelt om een eigen actieplan op maat van de gemeente op te stellen. Zo werd een voorstel gedaan om een informeel datemoment tussen de marktkramers en de lokale handelaars en horeca te organiseren, het opstellen van een branchemix met restricties en een vrijheidsgraad, het voorzien van een afhaalpunt bij lokale handelaars en horeca, enz.

Geïnteresseerd om ook voor jouw gemeente een strategisch actieplan op te stellen, ook op algemeen economisch vlak? Contacteer ons en we kunnen samen bekijken wat we kunnen doen.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts