Eerste hulp bij groeien

Als een organisatie groeit, wordt ze complexer. De uitdaging bestaat er uit de interactie tussen mensen, klanten, leveranciers, processen en automatisatie beheersbaar te houden. Hierna geven we een antwoord op twee vragen die ondernemers en intrapreneurs stellen in dit geval:

1. Hoe kunnen we de ontwikkeling begeleiden naar duurzame groei?

2. Hoe beheersen we de alsmaar groter wordende complexiteit?

 

Waarom zijn we zo gefocust op groei?

We zijn zekerheidszoekers die streven naar stabiliteit, want daarmee trekken we leveranciers en personeel aan. We zetten in op kwaliteit en snellere dienstverlening om klanten te behagen. We wensen te groeien omdat we weten dat stilstaan achteruitgang is.
Veel bedrijven richten zich niet helemaal onterecht op omzet maken en winst maken. Daar is op zich niets mis mee, maar bij gestage en gezonde groei komt meer kijken.

 

Hoe kunnen we de ontwikkeling begeleiden naar duurzame groei?

Intern beginnen om extern te winnen. Hiermee bedoelen we dat de interne huishouding goed op orde is. Als de onderneming meer medewerkers gaat aanwerven, dan heb je behoefte aan een personeelsbeleid. Als je vandaag het verschil wilt maken in dienstverlening, dan heb je nood aan een kennisbeheersysteem. Als je kiest voor “operational excellence” als klantwaarde strategie, dan heb je een strakke proces georiënteerde organisatie nodig. Groeien kan ook gepaard gaan met tegenslagen; dus de organisatie dient voldoende robuust te zijn. Anders gezegd, de interne huishouding stroomlijnen, betekent werken aan maturiteit en wendbaarheid.

Bezint eer je begint en zorg voor een doordachte strategie. De meeste strategiegoeroe ’s hanteren de volgende rode draad:

a. Weet waar je staat. Stel je even voor dat je deelneemt aan een “dropping”. Je bent zonder smartphone achtergelaten op een plek die je niet (her)kent en je dient de weg naar de basis te vinden. Ook al heb je een stafkaart, de eerste bezorgdheid is te weten waar je je op dat ogenblik bevindt. Bij een groeistrategie is het niet anders. Je dient kennis te hebben van waar je staat op het gebied van maturiteit en wendbaarheid.

b. Verkrijg zicht (perspectief) op de omgeving. In het geval van een “dropping” zijn een kompas en een kaart onmisbaar. Als je behoorlijk kan omgaan met de combinatie kaart & kompas, dan verhoogt de kans dat je de juiste weg inslaat. Bij een groeistrategie is het niet anders. Je hebt wel een maturiteitsmodel nodig dat fungeert als kompas en kaart. Er bestaan verschillende maturiteitsmodellen maar niet één is op maat gemaakt van jouw bedrijf. WES heeft deze problematiek opgepakt en een wendbare Maturity Scan ontwikkeld die een passend instrument biedt voor jouw bedrijf, afdeling of team.

c. Kies de juiste richting. Om geen energie en tijd te verspillen is het van cruciaal belang meteen duidelijkheid te hebben over de richting of het pad dat je kiest. In het geval van een “dropping” kiezen we de richting met behulp van de stafkaart. In de onderneming vinden we de weg op het Capability Maturity Model. Het model toont je niet alleen waar je staat maar fungeert ook als kompas en vertelt je wat de volgende stap is in de juiste richting.

 

Ben je van plan stevig en vooral duurzaam te groeien?

Voer dan de WES maturity scan uit om inzicht te krijgen in:

– hoe het is gesteld met de interne huishouding;

– waar je staat in het landschap van maturiteit;

– welke de volgende logische stap is in welke richting

 

De doorlooptijd van de  integrale WES Maturity Scan is twee werkweken. Middels focusgroepgesprekken, individuele gesprekken en een online cultuurscan verkrijgen we input. Een volledig rapport met pragmatisch advies wordt geleverd en geduid in de week volgend op de uitvoering. De WES Maturity Scan belicht negen cruciale bedrijfsaspecten en kan worden aangeboden vanaf €1500,00.

Verwijzend naar de WES hink stap sprongmethode is de Maturity Scan de hink (het peilen van het huidig maturiteitsniveau) en de stap (strategisch advies over hoe naar het volgende maturiteitsniveau te groeien). Op vraag van de klant kan WES nadien de organisatie begeleiden op het groeipad.

Contacteer WES op nummer 050/36 71 36; via info@wes.be of stel je vraag aan hans.dobbelaere@wes.be.

 

 

Similar Posts