Veiligheid op het bedrijventerrein Schendelbeke verhogen

Bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, vormen een economische motor van een stad of gemeente. Het is dan ook belangrijk om een veilig klimaat te scheppen voor bedrijven dat ondernemerschap ten volle stimuleert. Veiligheidsproblemen kunnen immers de rem zetten op de groei van economische activiteiten. Om dat te voorkomen nam de gemeente Geraardsbergen WES onder de arm.

De Stad Geraardsbergen en de bedrijventerreinvereniging vzw BergOp zijn bezig met de opmaak van een integraal veiligheidsplan voor de industriezone Schendelbeke. Geraardsbergen wenste een beter inzicht te verwerven in de huidige veiligheidssituatie van de industriezone Schendelbeke en een aantal acties te ondernemen om de veiligheid te verhogen. In samenwerking met verschillende veiligheidsinstanties, de stadsdiensten en de dorpsraad van Schendelbeke,  voorziet het project het verzamelen en analyseren van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve gegevens rond veiligheid. Via een bevraging van de ca. 55 bedrijven op de industriezone ontwikkelden we een breed inzicht in de huidige status én noden inzake integrale beveiliging, verkeersveiligheid en brandbeveiliging bij ondernemers in Schendelbeke. Deze inzichten vormden de basis voor een visie en actieplan.

De bevraging gebeurde telefonisch door WES en werd ondersteund door een online bevraging. Indien dat de respondent telefonisch niet de tijd had om deel te nemen, werd vervolgens ook de kans aangeboden om de vragenlijst online de vragenlijst in te vullen. Alle bedrijven kregen de kans om deel te nemen, in die mate dat ze telefonisch konden bereikt worden.

De responsgraad was zeer hoog (85%). Hierdoor is er een nauwkeurig zicht op de veiligheid. Er gebeurde een inventarisatie van de huidige individuele maatregelen inzake veiligheid, percepties en aangiftebereidheid. Ook de samenwerking met brandweer, politie, stadsdiensten werd beoordeeld. Op basis van de resultaten van de bevraging werd een workshop georganiseerd met bedrijven van Schendelbeke en beleidsmakers. Tijdens deze workshop werden de resultaten van de bevraging voorgesteld en werd er vervolgens gebrainstormd rond acties om de integrale veiligheid (diefstal, inbraak, vandalisme), brandveiligheid en verkeersveiligheid te verhogen. Nadien volgde een aanzet tot visie en actieplan.

 

Wenst u ook een screening van de veiligheid op uw bedrijventerreinen, neem dan vrijblijvend contact met pascal.steeland@wes.be. Via een co-creatief traject staan wij parkmanagers en gemeenten met raad en daad bij om de veiligheid te verhogen.

 

[contact-form-7 id=”1055″ title=”WES contactformulier”]

Similar Posts