WES werkt aan integraal handelsvestigingsbeleid in Leuven, Gent en Antwerpen

De laatste jaren is het voeren van een kernversterkend en evenwichtig detailhandelsbeleid voor vele Vlaamse steden en gemeenten een belangrijke beleidsprioriteit geworden. Zo ook voor de stad Leuven, Gent en Antwerpen. Een bloeiende detailhandel en horeca bepalen immers mee de uitstraling van een stad.  Door nieuwe ontwikkelingen en trends in de omgeving en een belangrijke wetgevende verandering met het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) is er de nood ontstaan om het detailhandelsplan te updaten. In samenwerking met CityD werkt WES aan de update van de detailhandelsplannen in Leuven, Gent en Antwerpen.

Integraal Handelsvestigingsbeleid

Het decreet IHB maakt een integratie van visie, planningsinstrumenten en vergunningsprocedures mogelijk. Daarnaast wil het IHB één coherent kleinhandelsbeleid nastreven overheen de bestuursniveaus (Vlaanderen – provincies – gemeenten), beleidsdomeinen (met onder meer de integratie van het vergunningsluik in de omgevingsvergunning) en instrumenten (RUP, omgevingsvergunning, verordening, etc.) heen. Met de bekrachtiging van het decreet IHB wordt het mogelijk om de detailhandel sterk ruimtelijk te gaan sturen.

Update beleidsnota Leuven

Op basis van het huidige aanbod in Leuven en op basis van gesprekken die werden gehouden met stakeholders van de stad, werden verschillende zones afgebakend (kernwinkelgebieden, groeizones, handelsconcentraties, handelskernen van deelgemeenten, winkelarme gebieden, enz.). Via de afbakening werd het mogelijk om voorwaarden en beperkingen op te leggen per kernwinkelgebied. Zo werd bijvoorbeeld een beperking opgelegd van minimale en maximale winkelvloeroppervlakten voor de vier kleinhandelscategorieën A, B, C en D.

Verder werd er een toekomstvisie met bijhorende doelstellingen uitgeschreven op maat van de stad Leuven. Een adequate uitvoering van deze doelstellingen is van groot belang waardoor ook een concreet actieplan werd opgesteld. Het actieplan bevat verschillende maatregelen die bijdragen tot de doelstellingen van IHB en tot de geformuleerde eigen doelstellingen.

Antwerpen en Gent

Nu Leuven is afgerond zijn we aan de slag in Antwerpen en Gent om er ook de huidige beleidsnota’s te updaten.

 

Wenst u meer informatie? Contacteer ons.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

 

Similar Posts