Winkelleegstand in Vlaanderen

Leegstand van handelspanden is een problematiek waar veel steden en gemeenten in Vlaanderen en ver daarbuiten mee kampen. Tussen 2008 en 2014 nam het percentage leegstaande winkelpanden in Vlaanderen toe met 70%. In totaal staat nu 7,4% van de beschikbare winkeloppervlakte in het Vlaamse Gewest leeg.

Om een zicht te krijgen op de oorzaken van leegstand, organiseerde wes research & strategy in opdracht van Agentschap Ondernemen een telefonische bevraging bij eigenaars van leegstaande winkelpanden. We gingen onder andere na waarom het pand leeg kwam te staan en waarom het niet opnieuw ingevuld raakt.

Deze bevindingen lieten ons toe om in een tweede fase van het onderzoek te gaan brainstormen rond acties om leegstand terug te dringen. Tijdens deze brainstorm hanteerden we het SORA-principe:

  • symptomen: wat zijn de symptomen van leegstand?
  • oorzaken: wat zijn de achterliggende oorzaken van leegstand?
  • remedies: welke preventieve maatregelen kunnen we nemen om leegstand tegen te gaan?
  • acties: welke acties kunnen de leegstand verminderen?

De brainstorm leidde tot een aantal concrete beleidsaanbevelingen die Agentschap Ondernemen moeten ondersteunen bij het voeren van een adequaat leegstandsbeleid.

Voor meer informatie, contacteer Lieselot Denorme (050/36 67 74) of Pascal Steeland (050/36 71 47).

Similar Posts