Is er een alternatief voor het model van economische groei?

Groeien we ons kapot in Europa?
Met de stelling dat duurzaamheid en economische groei tegenstrijdig zijn, pleiten 238 academici in een open brief voor een rem op economie. Uit de hoek van de ondernemingen horen we dat economische groei alsmaar moeilijker te realiseren valt omdat productiviteit niet eindeloos kan opgedreven worden, de markten verzadigd geraken en milieuzorg een belangrijke kostenpost is geworden. Beleidsmakers willen groei stimuleren door meer schulden te maken, de milieuwetgeving te versoepelen en de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Kortom, academici binden de kat de bel aan, ondernemingen klagen steen en been en beleidsmakers effenen het pad naar onaantrekkelijke perspectieven. In plaats van te groeien zaaien we verdeeldheid in de maatschappij, beschadigen we onze planeet en demotiveren we de mensen.

Wat kan je als ondernemer / intrapreneur aanvangen in dit klimaat?
De zichzelf respecterende ondernemer / intrapreneur ligt niet elke nacht wakker van het bruto binnenlands product als maatstaf voor economische welvaart. Hij / zij is veeleer op zoek naar manieren om de continuïteit van de onderneming te verzekeren in een context van duurzaam en ethisch ondernemen. We reiken hierna een tweetal alternatieve groeimodellen aan die niet direct het BBP verhogen maar wel ondernemers / intrapreneurs inspireren om continuïteit en duurzaamheid te bewerkstelligen.

1. Waardecreatie
is het genereren van meerwaarde voor klanten, de eigen organisatie en andere betrokken partijen (bv. werknemers). Dit op basis van nieuwe inzichten en door middel van cocreatie evenals een heroverweging van het bestaande businessmodel en continue aandacht voor innovatie. Winst (Profit) is niet langer de enige waarde om te creëren; nu staan Planet en People ook bij de na te streven doelen.
Het effect van deze kritische, constructieve zin voor realiteit bestaat eruit dat het onderscheidend vermogen wordt vergroot en dat de continuïteit van de organisatie verzekerd wordt. Geïnspireerd door dit model wordt de ondernemer aangespoord om na te denken over onder meer de effectiviteit van het huidig businessmodel, de klantentevredenheid, de medewerkerstevredenheid, employer branding, de balans tussen werk en privéleven, innovatie, verbeteropportuniteiten, het vermijden van verspilling in productie zowel als in dienstverlening.

2. Maturiteit
Het maturiteitsmodel verschaft drie inzichten:
a. In welk stadium bevindt een organisatie zich inzake omgang met expertise, tijd, budget, risico’s, opportuniteiten, doelen, bedrijfscultuur, management en technologie?
b. Welk stadium ambieert de organisatie, de missie, visie, omgevingsfactoren en concurrentie in acht genomen?
c. Welke bedrijfsaspecten dienen veranderd te worden om het volgende maturiteitsstadium te bereiken?

Het effect van deze duiding van maturiteit is te vinden in een SMART actieplan dat haarfijn uit de doeken doet wat de organisatie dient te doen om het volgend maturiteitsstadium te bereiken en op deze manier haar eigen continuïteit en duurzaamheid te verzekeren. Dit gericht en doordacht nastreven van groei kan mogelijks leiden tot een verhoging van het BBP maar niet ten koste van alles.

Ben jij op zoek naar alternatieven voor het economisch groeimodel en wil je meer weten over de mogelijkheden van waardecreatie en maturiteit, contacteer dan WES Research & Strategy.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts