28,4% van de Belgen wijzigt hun manier van reizen met het vliegtuig voor het klimaat

Via de WES-Consumeter ondervroegen we 1500 volwassen Belgen tussen 18 en 74 jaar naar de invloed die ze ondervinden van de klimaatwijzigingen en klimaatacties op hun manier van reizen met het vliegtuig.

Zo zien we dat voor 43,7% van de volwassen Belgen de klimaatwijzigingen en de klimaatacties geen invloed hebben op de manier van reizen met het vliegtuig. Op 18,3% heeft het wel een invloed en 10,1% van de Belgen gaat zelfs niet meer op reis met het vliegtuig.

Voornamelijk Vlamingen geven aan dat de klimaatwijzigingen en -acties geen invloed hebben op hun manier van reizen met het vliegtuig. Inwoners van Brussel ondervinden dan weer het meeste invloed op hun manier van reizen met het vliegtuig.

Op de jongere generaties hebben de klimaatwijzigingen/-acties het meeste invloed, de categorie 55- tot 64-jarigen het minst en de categorie 18- tot 24-jarigen het meest.

Indien we aan de respondenten waarbij de klimaatwijzigingen en klimaatacties wel een invloed hebben, vragen hoe ze hun vliegreizen willen compenseren, geeft 31,9% aan dat ze geen vlucht boeken voor afstanden onder 1000 kilometer. 27,2% geeft aan dat men kijkt of de vliegtuigmaatschappij met nieuwere, meer milieuvriendelijke vliegtuigen vliegt. Men is ook bereid om dagdagelijks voor meer alternatieve transportmiddelen te kiezen (21,1%). Slechts 12,3% is bereid een compensatie te betalen voor de CO2-uitstoot van de vlucht.

Indien u meer informatie wenst over een bepaald onderdeel of indien u ook een vraag wilt stellen in onze Consumeter, kan u steeds WES contacteren.

Similar Posts