West-Vlaanderen groeit – ambitie 2013

Vijf sterke toekomstvisies
Vijf concrete toekomstwerven

De POM West-Vlaanderen organiseerde op 24 juni in Kortrijk Xpo het event ‘West-Vlaanderen groeit/Ambitie 2030’. Vijf sterke toekomstvisies en vijf concrete toekomstwerven die West-Vlaanderen future proof zullen maken, werden voorgesteld.

In opdracht van én in nauwe samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, voerde Econopolis onder leiding van Geert Noels, samen met wes research & strategy een onderzoek naar de stand van zaken van de West-Vlaamse economie en haar toekomstperspectieven.

Vanuit een SWOT-analyse werden vijf toekomstvisies voor West-Vlaanderen uitgewerkt die tegelijk ambitieus en realistisch zijn. Op basis van die visies werden vijf concrete toekomstwerven gedefinieerd, als ankerpunt voor de beleidsontwikkelingen in West-Vlaanderen op lange termijn.

De vijf toekomstvisies en –werven werden afgetoetst met de socio-economische actoren in West-Vlaanderen, geselecteerde ondernemingen en starters, om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige focus van het beleid.

De samenvatting van de studie ‘Toekomstvisie West-Vlaanderen 2030’ kan u downloaden op de website van de POM West-Vlaanderen: link.

Similar Posts