Wat is het belang van de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector?

Vorige week donderdag organiseerde de provincie West-Vlaanderen, de Provinciale Landbouwkamer en Inagro vzw een studienamiddag omtrent “Landbouw in West-Vlaanderen, in cijfers en letters”. Hierop werden onder meer de resultaten van het eerste deel van het onderzoek naar het Agrobusinesscomplex in West-Vlaanderen dat WES uitvoert samen met UGent voorgesteld.

In het eerste gedeelte van dit onderzoek wordt de directe impact van de land- en tuinbouwsector in de provincie West-Vlaanderen in kaart gebracht. Deze impact wordt becijferd aan de hand van bestaande data verzameld door diverse officiële instanties (zoals de FOD Economie) maar ook door een online bevraging bij de land- en tuinbouwers. Naast deze impact heeft WES eveneens een profiel geschetst van de land- en tuinbouwsector in de provincie. Uit de bevraging blijkt bijvoorbeeld dat 83% van de bedrijfsleiders ouder is dan 40 jaar en dat vijftigers de grootste groep vormen. De meeste land- en tuinbouwbedrijven (96%) zijn aangesloten bij een landbouworganisatie of sectorgroep. Dergelijke netwerken zijn ook voor boeren en tuinders erg belangrijk om sociaal isolement te vermijden. De helft werkt samen met andere land- of tuinbouwers. Bedrijven worden steeds groter en toch blijft samenwerking cruciaal. 35% doet dit in een coöperatie.

In een tweede gedeelte van het onderzoek dat binnenkort start wordt de impact van de sector stroomopwaarts en stroomafwaarts berekend: de impact van de sector bij de afnemers en toeleveranciers van de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector. Op deze manier brengen we het directe en indirecte belang van de sector in kaart.

Wil u meer weten over dit onderzoek? Contacteer ons dan.

[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts