Sportinfrastructuurplan Vlaanderen

Samen met KULeuven en het Mulier Instituut uit Utrecht, voert wes research & strategy een studie uit om de behoefte aan sportinfrastructuur in Vlaanderen in kaart te brengen. Dit gebeurt in opdracht van de afdeling sport van de Vlaamse regering.

Hun basisdoelstelling is om het sporten door de Vlamingen maximaal te faciliteren en aan te moedigen door het ter beschikking stellen van kwalitatieve indoor- en outdoorsportinfrastructuur verspreid over gans Vlaanderen.

De gevraagde studie omvat de opmaak van een globaal sportinfrastructuurplan teneinde deze basisdoelstelling te realiseren en als onderdeel van het tot uitvoer brengen van de beleidsnota van de Vlaamse minister voor Sport. Hierbij worden vier kernvragen aangepakt. Vooreerst wordt onderzocht welke sportinfrastructuur op dit ogenblik ter beschikking staat van de Vlaamse sporters. Daarna wordt de evolutie van de vraag naar sportinfrastructuur bekeken, waarbij we rekening houden met trends zoals vergrijzing, veranderend sportgedrag en andere belangrijke maatschappelijke trends. Daarna worden vraag en aanbod tegen elkaar afgewogen. Tekenen er zich bepaalde noden af? Is er een tekort of overschot en voor welk type sport?

Op basis van deze bevindingen wordt een strategisch plan uitgewerkt gericht op de ontwikkeling van sportinfrastructuur en worden concrete aanbevelingen geformuleerd. Dit plan vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn voor nieuwe infrastructuur op lokaal en bovenlokaal niveau (inclusief topsport).  De focus ligt hierbij op bovenlokale sportinfrastructuur en voorstellen op het vlak van de optimalisatie van het gebruik van bestaande sportinfrastructuur.

Voor meer informatie, contacteer Pascal Steeland via pascal.steeland@wes.be of op 050/36.71.47.

 

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie
[contact-form-7 id=”3191″ title=”Contact onderaan nieuwsbericht”]

Similar Posts