Izegem kiest bewust voor Citymarketing

Wes research & strategy begeleidt de stad Izegem bij de opmaak van een citymarketingplan. Met behulp van citymarketing proberen steden en gemeenten hun gewenste imago te gaan creëren, verbeteren of bij te stellen alsook het omzetten van deze positionering in de realiteit. Citymarketing werkt m.a.w. op twee fronten: marketing/communicatie en productontwikkeling/realisatie.

Momenteel heeft de stad Izegem al heel wat werk verzet in het verzamelen van informatie. Daarom heeft men in de eerste plaats nood aan een partner om hen bij dit proces te begeleiden. Wes research & strategy zal de stad Izegem bijstaan bij het evalueren van hun sterktes en zwaktes, het opmaken van een visie over de gewenste positionering van de stad en het maken van keuzes om tot gerichte acties te komen.

Een uitstekend initiatief want steden die nadenken over hun stadsmarketing hebben immers vaker tevreden inwoners, ondernemers en toeristen.

Voor meer informatie rond procesbegeleiding of citymarketing, kan u terecht bij Lien Vanden Broucke, 050/36.67.72, lien.vandenbroucke@wes.be

Similar Posts