Toeristisch masterplan stationssite As

Op vraag van de gemeente As wordt een toeristisch masterplan uitgewerkt voor de stationssite in As. Het belang van de site nam toe toen Prof. Dumont in de gemeente As in het begin van de 20e eeuw het bewijs van de aanwezigheid van steenkool leverde en de uitbating van de steenkoolmijnen begon. Met het verdwijnen van de steenkoolexploitatie verloor het station grotendeels zijn functie.

Het station van As vormt op vandaag één van de zes toegangspoorten tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Het Nationaal Park was één van de initiatieven om na de mijnsluitingen in Limburg werk te creëren via toeristische ontwikkeling.

Het toeristisch masterplan voor de stationssite in As moet een antwoord bieden op de vraag welk concept kan worden voorgesteld in het kader van de ontwikkeling van toeristische infrastructuur op de site dat als trekker kan fungeren voor de verdere toeristische ontwikkeling van de gemeente en omgeving? En wat is de financiële haalbaarheid van het voorgestelde concept?

Similar Posts