Strategisch plan voor toerisme en stadspromotie voor Sint-Niklaas

In januari starten we met de opmaak van een nieuw strategisch plan voor toerisme en stadspromotie voor de stad Sint-Niklaas. Met de opmaak van dit strategisch plan, wil men de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas behouden en verbeteren.

Sint-Niklaas is een belangrijke toeristisch-recreatieve bestemming. De stad is vooral gekend voor de Grote Markt, de figuren Sinterklaas en Mercator, grote evenementen zoals de Vredefeesten met de ballonvaarten of Stad van de Sint, en de winkelmogelijkheden.

Het stadsbestuur werkt al enkele jaren aan een identiteits- en kernversterkend beleid dat men nu op het vlak van toerisme wil verderzetten. Met de opmaak van dit strategisch plan, wil men de toeristische marktpositie van Sint-Niklaas behouden en verbeteren.

Op deze kernvragen wenst de stad een antwoord te krijgen:

  • hoe de ontwikkeling aanpakken van de stad als toeristische trekker binnen en buiten het Waasland?
  • welke markten van Sint-Niklaas kiezen als toeristische bestemming?
  • welke communicatie en promotie?
  • welke organisatie- en overlegstructuur is aangewezen?
  • welke concrete acties en toeristisch-recreatieve projecten zijn daartoe vereist?

Belangrijke uitgangspunten bij het beantwoorden van deze vragen zijn duurzaamheid, draagvlak, samenwerking en haalbaarheid.

Similar Posts