Een strategisch citymarketingplan

Citymarketing, regiomarketing of meer in het algemeen plaatsmarketing heeft tot doel de aantrekkelijkheid van een plaats of regio te verhogen om er te wonen, werken of recreëren. In het verlengde hiervan wil men een passend imago voor de plaats of regio creëren of het bestaande imago verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is een grotere economische en sociaal-culturele activiteit.

In de volgende presentatie wordt dieper ingegaan op volgende aspecten:

  • Wat is citymarketing: doelgroepen en actieterreinen?
  • De visie van wes op citymarketing
  • Waarom moet een gemeente of stad zich engageren in citymarketing?
  • Download hier de presentatie

Similar Posts