Behoefteonderzoek naar diensten, kantoren & bedrijven

Behoefteonderzoek naar diensten, kantoren & bedrijven

In opdracht van het ontwerp- en adviesbureau Context_Stedenbouw heeft wes research & strategy een onderzoek verricht naar de behoeften aan diensten, kantoren en bedrijvigheid in een gemeente. De gemeente heeft voor een plangebied gelegen nabij een afrittencomplex een initiatief genomen voor de opmaak van een ontwerp-RUP. Dit RUP dient het natuurgebied te herbestemmen naar bedrijvigheid….