Hoe kan een oude brouwerij worden herbestemd?

Brouwerij Verhaeghe werd opgericht in 1885 en specialiseert zich in Vlaams Rood Bruin bier. Naast de oude brouwerijgebouwen waarvan de oudste dateren van 1885, werd recent een nieuwe moderne brouwerij gebouwd. In de oude brouwerijgebouwen ontstaat stilaan plaats om nieuwe activiteiten te huisvesten. In de zoektocht om de oude gebouwen zo goed mogelijk te conserveren voor toekomstige generaties wordt momenteel een beheersplan onroerend erfgoed opgesteld, in samenwerking met architect Isolde Herremans en erfgoeddeskundige Frank Becuwe. De site heeft niet enkel een oude brouwerij met erfgoedwaarde als troef, maar legt ook de link naar de hedendaagse brouwerij met respect voor de biertraditie van Vlaams Rood Bruin. De oude gebouwen bepalen sterk de identiteit van de site en de omgeving en zijn sterk verweven met de nieuwe brouwerij.

Brouwerij Verhaeghe wenst op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming voor de oude brouwerij. De herbestemming zit idealiter in (een combinatie van een of meerdere) toeristische of economische functies. Deze zoektocht naar een herbestemming is een goede garantie om dit waardevolle erfgoed voor verval te behoeden.

Om de slaagkansen van de nieuwe herbestemming te verhogen, werd WES aangesproken om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De eerste stap van dit onderzoek bestaat uit een interactieve workshop met als doel verschillende ideeën te genereren voor de mogelijke invulling van de oude brouwerij. Deze workshop vond op 13 september ll. plaats.

Na een korte rondleiding doorheen de gebouwen werd de workshop gehouden in de oude brouwzaal, wat de creativiteit zeker een handje heeft geholpen. De methodiek die werd gebruikt tijdens de workshop was de WALT-methode. Deze methode bestaat uit het samenbrengen van drie groepen mensen:

  1. Dromers: in deze fase is alles mogelijk, er zijn geen obstakels.
  2. Realisten: welke ideeën uit de droomfase zijn haalbaar, op welke manier kunnen deze worden gerealiseerd?
  3. Critici: in de laatste fase worden de realiseerbare ideeën gescreend en wordt er bekeken wat de mogelijke obstakels zijn en hoe deze kunnen worden aangepakt.
Ideegeneratie via WALT methodiek

Op deze manier werden er zeer veel verschillende en interessante manieren gegenereerd om mee te nemen in de volgende stappen. Deze bestaan uit:

  1. ideescreening;
  2. haalbaarheidsonderzoek van de geselecteerde ideeën;
  3. uitwerken van de scenario’s die in het haalbaarheidsonderzoek positief naar voor komen;
  4. finale selectie van de scenario’s;
  5. opmaak van een financieel plan voor het finale scenario.

Meer interesse in dit project of wil je zelf een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren? Contacteer ons via onderstaand contactformulier.